Telefoon 076-5875546
Contact
OUTPLACEMENT

Begeleiding van een werknemer met als doel passend werk bij een andere werkgever vinden en als gevolg hiervan meer waarde voor alle betrokken partijen creëren.

LOOPBAANADVIES

Het vergelijken van de huidige en de potentiële loopbaan van een individu en daar waar nodig adviseren en begeleiden bij het vinden van beter passend werk.

RE-INTEGRATIE

Vinden van (ander passend) werk voor een langdurig zieke werknemer bij dezelfde werkgever (1e spoor re-integratie) of een andere werkgever (2e spoor re-integratie).

SAMENWERKEN MET WERKGEVERS EN WERKNEMERS
Beyn werkt samen met werkgevers en werknemers om werknemers precies daar te plaatsen waar ze voor alle betrokken partijen het meeste waarde creëren. Veelal betreft het een betrekking bij een nieuwe werkgever of het ontplooien van een beroepsbezigheid als zelfstandige. Onze dienstverlening is onder te verdelen in outplacement, loopbaanadvies en re-integratie.

E-mail: contact@beyn.nl

Telefoon: 076-5875546