Telefoon 076-3690174

Arbeidsvoorwaardenregeling (Avr)

Arbeidsvoorwaarden blijken veelal uit de cao of de arbeidsvoorwaarden. Soms worden de arbeidsvoorwaarden uitgebreid met een arbeidsvoorwaardenregeling (Avr). Een actueel voorbeeld is een situatie waarin medewerkers meer gaan thuiswerken en de werkgever de arbeidsvoorwaarden voor een veilige en gezonde werkplek opneemt in een arbeidsvoorwaardenregeling.

Een Avr is een aanvulling van de arbeidsvoorwaarden op een cao of een arbeidsovereenkomst. Een arbeidsvoorwaardenregeling geldt bijvoorbeeld voor een groep personen binnen een onderneming (welke groep is afhankelijk van de voorwaarden, maar bijvoorbeeld een branch of een afdeling).

Totstandkoming van een Avr

De totstandkoming van een Avr geschiedt zonder vakbond. Een werkgever kan dit grotendeels zelf vaststellen. Voor onderwerpen als werktijden, winstdeling en pensioen heeft een werkgever wel de instemming van de Ondernemingsraad nodig.

Voor bestaande werknemers geldt dat de Avr enkel van toepassing wordt bij instemming per individuele werknemer. Dit betekent logischerwijs dat enkel verbeteringen van de arbeidsvoorwaarden geaccepteerd worden.

Actueel voorbeeld

Een actueel voorbeeld voor een arbeidsvoorwaardenregeling is een situatie waarin medewerkers de mogelijkheid krijgen om thuis te werken. De arbeidsvoorwaardenregeling neemt dan de voorwaarden waaronder zulks gebeurt op (bijvoorbeeld omtrent een veilige en gezonder werkplek).