Telefoon 076-3690174

Bovenformatief

Bovenformatief (of boventallig) impliceert dat een werknemer boven de vastgestelde formatie (aantal FTE) van de nieuwe organisatie na reorganisatie zit. 

Boventallige werknemers moeten afvloeien of kunnen (bij een veranderfunctie) solliciteren op een nieuwe functie. Boventalligheid kan meerdere oorzaken hebben. Denk bijvoorbeeld aan een reorganisatie, waarna er meer werknemers dan functies overblijven.

Bij een reorganisatieplan krijgt iedere functie een bepaalde status toebedeeld. Deze status kan bestaan uit een blijffunctie, veranderfunctie, krimpfunctie of verdwijnfunctie. Enkel wanneer een functie van een werknemer een blijffunctie betreft, kan de werknemer niet boventallig worden verklaard. Boventalligheid bij een veranderfunctie, krimpfunctie of verdwijnfunctie is niet te voorkomen.

Status functie

Blijffunctie: een blijffunctie is een functie die niet of nauwelijks verandert. Werknemers in deze groep worden niet boventallig.

Veranderfunctie: een veranderfunctie is een functie die ingrijpend verandert. Alle werknemers in deze groep worden boventallig. Veelal kunnen deze werknemers wel functievolger worden en op de nieuwe functies solliciteren.

Krimpfunctie: een krimpfunctie is een functie die niet of nauwelijks verandert, maar waar minder werknemers voor nodig zijn of een functie die uitgekleed wordt waardoor er minder werknemers voor nodig zijn. Alle werknemers in deze groep die minder nodig zijn worden boventallig.

Verdwijnfunctie: een verdwijnfunctie is een functie die verdwijnt (houdt op te bestaan). Alle werknemers in deze groep worden boventallig.