Telefoon 076-3690174

Boventallig

Boventallig (of boven formatief) impliceert dat een werknemer boven de vastgestelde formatie van de nieuwe organisatie zit. De formatie geeft het aantal FTE aan. Boven formatief betekent dat de werknemer boven de formatie zit.

Boventallige werknemers moeten afvloeien of kunnen (bij een veranderfunctie) solliciteren op een nieuwe functie. Boventalligheid kan meerdere oorzaken hebben. Denk bijvoorbeeld aan een reorganisatie na een bedrijfsovername, waarna er meer werknemers dan functies overblijven.

Elke werkgever is bevoegd om de organisatie te reorganiseren. Het hoeft dus niet per se economisch slecht te gaan. Ook meer winst maken door efficiënter ondernemen behoort tot de mogelijkheden.

Bij een reorganisatieplan krijgt iedere functie een bepaalde status toebedeeld. Deze status kan bestaan uit een blijffunctie, veranderfunctie, krimpfunctie of verdwijnfunctie. Enkel wanneer een functie van een werknemer een blijffunctie betreft, kan de werknemer niet boventallig worden verklaard. Boventalligheid bij een veranderfunctie, krimpfunctie of verdwijnfunctie is niet te voorkomen.

Status functie

Blijffunctie: een blijffunctie is een functie die niet of nauwelijks verandert. Werknemers in deze groep worden niet boventallig.

Veranderfunctie: een veranderfunctie is een functie die ingrijpend verandert. Alle werknemers in deze groep worden boventallig. Veelal kunnen deze werknemers wel functievolger worden en op de nieuwe functies solliciteren.

Krimpfunctie: een krimpfunctie is een functie die niet of nauwelijks verandert, maar waar minder werknemers voor nodig zijn of een functie die uitgekleed wordt waardoor er minder werknemers voor nodig zijn. Alle werknemers in deze groep die minder nodig zijn worden boventallig.

Verdwijnfunctie: een verdwijnfunctie is een functie die verdwijnt (houdt op te bestaan). Alle werknemers in deze groep worden boventallig.