Telefoon 076-3690174

Compensatie transitievergoeding 2023

Werkgevers die een werknemer die langdurig (meer dan twee jaar) ziek is ontslaan en als gevolg hiervan transitievergoeding hebben betaald, kunnen compensatie aanvragen voor de betaalde transitievergoeding. Dit is geregeld in de regeling compensatie transitievergoeding.

Transitievergoeding

Een transitievergoeding is een vergoeding die de werkgever aan de werknemer moet betalen bij ontslag. De transitievergoeding vormt een compensatie voor ontslag en kan door de ontslagen werknemer bijvoorbeeld gebruikt worden voor scholing om de overstap naar een andere baan makkelijker te maken.

Transitievergoeding bij ontslag van een langdurig zieke werknemer

Werkgever betalen loon door aan zieke werknemers. Is de werknemer meer dan twee jaar ziek, dan kan de werkgever ontslag aanvragen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). De werknemer heeft in dit geval recht op een transitievergoeding.

Regeling compensatie transitievergoeding

Op grond van de regeling compensatie transitievergoeding kan de werkgever die twee jaar loon heeft doorbetaald en vervolgens transitievergoeding verschuldigd is door ontslag van de werknemer de betaalde transitievergoeding terugkrijgen.

De overheid voorkomt hiermee dat werkgevers met een opeenstapeling van kosten te maken krijgen. Verder poogt de overheid hiermee slapende dienstverbanden te voorkomen.

De voorwaarden voor compensatie transitievergoeding:

  • Ontslag van een werknemer wegens langdurige ziekte na verloop van het opzegverbod van 2 jaar (arbeidsovereenkomst (gedeeltelijk) beëindigd);
  • De ontslagen werknemer had op grond van de wet recht op een transitievergoeding;
  • De werkgever heeft de transitievergoeding betaald;
  • De werknemer was bij het beëindigen van het dienstverband nog ziek;
  • Voorgaande kan worden onderbouwd met documentatie.

Compensatie transitievergoeding aanvragen

Een aanvraag compensatie transitievergoeding kan ingediend worden bij het UWV.

Berekening compensatie transitievergoeding