Telefoon 076-3690174

Eenzijdig wijzigingsbeding

Arbeidsvoorwaarden blijken veelal uit de cao of de arbeidsvoorwaarden. Soms wil een werkgever flexibiliteit behouden om voorwaarden in de toekomst te wijzigen. Bijvoorbeeld bij het thuiswerken of een bonusregeling. In dergelijke gevallen kan een eenzijdig wijzigingsbeding soelaas bieden.

Een eenzijdig wijzigingsbeding is een afspraak tussen werknemer en werkgever dat de werkgever zich het recht voorbehoudt om een of meerdere arbeidsvoorwaarden zonder instemming van de werknemer te kunnen wijzigen.

Voorbeelden van voorwaarden die de werkgever eenzijdig zou willen wijzigen zijn bijvoorbeeld: de thuiswerkvergoeding, thuiswerken, bonusregeling of een reiskostenvergoeding.

Voorbeeld eenzijdig wijzigingsbeding

De werkgever behoudt zich het recht voor om de arbeidsvoorwaarden met betrekking tot artikelen X en Y van deze arbeidsovereenkomst eenzijdig te wijzigen, indien hij daarbij een zodanig zwaarwichtig belang heeft dat het belang van de werknemer dat door de wijziging wordt geschaad, daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken.

Voorwaarden eenzijdig wijzigingsbeding

De voorwaarden voor het beroep doen op een eenzijdig wijzigingsbeding zijn als volgt:

Artikel 7:613 BW

De werkgever kan slechts een beroep doen op een schriftelijk beding dat hem de bevoegdheid geeft een in de arbeidsovereenkomst voorkomende arbeidsvoorwaarde te wijzigen, indien hij bij de wijziging een zodanig zwaarwichtig belang heeft dat het belang van de werknemer dat door de wijziging zou worden geschaad, daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken.