Telefoon 076-3690174

Fictieve opzegtermijn

Gebeurt het uit elkaar gaan van werkgever en werknemer zonder de in de arbeidsovereenkomst overeengekomen opzegtermijn, dan stelt het UWV bij het aanvragen van een werkloosheidsuitkering een fictieve opzegtermijn vast.

De fictieve opzegtermijn is dus geen echte opzegtermijn. Het is de termijn die het UWV vaststelt en hier rekening mee houdt bij de ingangsdatum van de WW-uitkering.

Vaststellingsovereenkomst

Bij ontslag met wederzijds goedvinden, gaan partijen uit elkaar zonder opzegging. Er wordt simpelweg een datum afgesproken waarop voor het laatste gewerkt wordt.

Voor het UWV levert deze constructie een probleem op, want anders had de werkgever nog gedurende de opzegtermijn het salaris betaald. Om deze reden heeft het UWV de fictieve opzegtermijn bedacht.

Voorbeeld fictieve opzegtermijn

Bram is recent gestart als salesmanager, maar zit niet goed in zijn vel. Hij heeft geen feeling met het product en zijn salesresultaten zijn niet positief. Zowel werkgever als Bram hebben bedenkingen bij de invulling van de functie.

Bram en zijn manager komen in een goed gesprek overeen dat het voor beide partijen beter is om uit elkaar te gaan. Aangezien de salesresultaten van Bram weinig tractie hebben laten zien, is het niet nodig om prospects en klanten over te dragen. Werkgever en Bram komen in een vaststellingsovereenkomst overeen dat de arbeidsovereenkomst per direct eindigt.

Cf. de arbeidsovereenkomst zou de opzegtermijn normaliter een maand bedragen. Bij de aanvraag van een werkloosheidsuitkering, zal Bram door het UWV medegedeeld worden dat hij pas na een maand fictieve opzegtermijn in aanmerking komt voor een werkloosheidsuitkering.