Telefoon 076-3690174

Hoe werkt de inlenersbeloning?

De inlenersbeloning zorgt ervoor dat uitzendkrachten minimaal gelijk beloond worden als vaste arbeidskrachten.

Voor uitzendkrachten wordt hierbij naar 9 aspecten van verloning gekeken. Dit zijn uiteraard het brutoloon, maar ook andere factoren als ADV, overwerktoeslag en onkostenvergoedingen.

Wat is de inlenersbeloning?

Inlenersbeloning staat voor het loonverhoudingsvoorschrift. Het betekent simpelweg dat uitzendkrachten niet minder mogen verdienen dan een medewerker bij hetzelfde bedrijf in vaste loondienst.

Verloont een bedrijf dus een vast uurloon hoger dan het minimumloon uit de cao, dan dient ook voor de uitzendkracht het hogere vaste uurloon te gelden.

Voor wie geldt de inlenersbeloning?

De inlenersbeloning geldt voor alle uitzendkrachten. Als uitzondering op deze regel gelden bijvoorbeeld de groep werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt, bemiddeling vanuit de participatiewet en begeleiding van werk-naar-werk.

Welke aspecten vallen onder de inlenersbeloning?

De inlenersbeloning kijkt niet alleen naar het brutoloon conform de schaal waarin de werknemer is ingedeeld. Ook aspecten als ATV / ADV, overwerktoeslag, onregelmatigheidstoeslag, loonsverhogingen, onkostenvergoedingen, periodieken, vergoedingen reisuren/reistijd, eenmalige uitkeringen en thuiswerkvergoedingen spelen mee. Met ingang van 1 januari 2023 komt hier ook de vaste eindejaarsuitkering bij.