Telefoon 076-3690174

Hoogte transitievergoeding 2019

De hoogte van de transitievergoeding wordt vastgesteld op basis van het maandsalaris en het aantal dienstjaren. Als vergoeding geldt een maximum van één (bruto) jaarsalaris (met een maximum van € 81.000).

De transitievergoeding wordt berekend over gehele periodes van 6 maanden dienstverband. Voor de eerste 10 jaar dat een werknemer in dienst is, geldt een andere opbouw (1/6) dan in de periodes erna (1/4).

Eerste 10 jaar (20 periodes van 6 maanden)

Voor de eerste 10 jaar (20 periodes van 6 maanden) van een dienstverband geldt dat de werknemer recht heeft op 1/6 van het maandsalaris per gehele periode van 6 maanden (1/3 maandsalaris per dienstjaar voor de eerste 10 dienstjaren).

Voorbeeld 1: 6 jaar en 2 maanden in dienst impliceert 12 gehele periodes van 6 maanden =

12 * 1/6 = 12/6 = 2 maandsalarissen.

 

Periodes na de eerste 10 dienstjaren

Voor de periodes na 10 jaar van een dienstverband geldt een vergoeding van 1/4 maandsalaris per gehele periode van 6 maanden (1/2 maandsalaris per dienstjaar).

Voorbeeld 2: 11 jaar en 3 maanden in dienst impliceert 22 gehele periodes van 6 maanden =

20 * 1/6 = 20/6 = 40/12

2 * 1/4 = 2/4 = 6/12

= 46/12 = 3,83 maandsalarissen