Telefoon 076-3690174

Re-integratie

Re-integratie betreft het vinden van (ander passend) werk voor een langdurig zieke werknemer bij dezelfde werkgever (1e spoor re-integratie) of een andere werkgever / als zelfstandig (2e spoor re-integratie).

Re-integratie is een ingewikkeld proces. Zulks zowel voor de werkgever als voor de werknemer. Wat kan de werknemer nu, wat over een jaar en wat wil de werknemer eigenlijk qua carrière? Het eerste ziektejaar ligt de focus op hetzelfde of ander passend werk bij dezelfde werkgever. In het tweede jaar komt de focus te liggen op passend werk bij een andere werkgever of een carrière als zelfstandige.

Re-integratie 1e spoor

Als langdurig zieke veelal gedurende het eerste ziektejaar terugkeren bij dezelfde werkgever voor hetzelfde of ander passend werk.

Re-integratie 2e spoor

Passend werk bij een andere werkgever of als zelfstandige vinden, omdat vanwege langdurige ziekte terugkeer bij dezelfde werkgever voor hetzelfde of ander passend werk niet tot de mogelijkheden behoort.