Telefoon 076-3690174

Transitievergoeding 2023

Met de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) hebben werknemers vanaf 1 juli 2015 bij ontslag recht op een transitievergoeding. Dit artikel behandelt de variabelen voor 2023. 

Wat is een transitievergoeding?

Een transitievergoeding is een vergoeding die de werkgever aan de werknemer moet betalen bij ontslag van een werknemer. De transitievergoeding vormt een compensatie voor ontslag en kan door de ontslagen werknemer bijvoorbeeld gebruikt worden voor scholing om de overstap naar een andere baan te vergemakkelijken.

Hoogte transitievergoeding 2023

Werknemers hebben sinds 1 januari 2020 vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding (wanneer op initiatief van de werkgever de arbeidsovereenkomst eindigt).

De hoogte van de transitievergoeding wordt vanaf 1 januari 2023 als volgt berekend:

Korter dan 1 jaar in dienst?

  • (Bruto salaris ontvangen / bruto maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris /12).

Langer dan 1 jaar in dienst?

  • 1/3 maandsalaris per heel dienstjaar vanaf uw eerste werkdag; plus
  • (Bruto salaris ontvangen over de resterende periode / bruto maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris /12).

De hoogte van de transitievergoeding wordt vastgesteld op basis van het maandsalaris en het aantal dienstjaren. Als vergoeding geldt een maximum van € 89.000 (dit was € 86.000 in 2022) of één (bruto) jaarsalaris als dit hoger is.

Voorbeeld berekening transitievergoeding 2023

Bekijk een voorbeeld van de berekening van de transitievergoeding op onze partnersite Berekensite.nl:

Geen recht op de transitievergoeding

In o.a. de volgende gevallen heeft de werknemer geen recht op een transitievergoeding:

  • Beëindiging van het contract met wederzijds goedvinden;
  • Ontslagen door zelf ernstig verwijtbaar handelen of nalaten;
  • AOW-leeftijd of andere pensioengerechtigde leeftijd bereikt;
  • Werkgever failliet, heeft uitstel van betaling gekregen of de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen is van toepassing op de werkgever;
  • Werkgever biedt gelijkwaardig contract aan voor het tijdelijk contract afloopt of biedt voor afloop contract aan het tijdelijke contract te verlengen.