Telefoon 076-3690174

Wanneer geen transitievergoeding?

In o.a. de volgende gevallen heeft de werknemer geen recht op een transitievergoeding:

  • Beëindiging van het contract met wederzijds goedvinden;
  • Korter dan 2 jaar in dienst geweest;
  • Ontslagen door zelf ernstig verwijtbaar handelen of nalaten;
  • Bij ontslag nog geen 18 jaar en gemiddeld niet meer dan 12 uur per week gewerkt;
  • AOW-leeftijd of andere pensioengerechtigde leeftijd bereikt;
  • Werkgever failliet, heeft uitstel van betaling gekregen of de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen is van toepassing op de werkgever;
  • Gelijkwaardige voorziening voor een transitievergoeding in cao;
  • Werkgever biedt gelijkwaardig contact aan voor het tijdelijk contract afloopt of biedt voor afloop contract aan het tijdelijke contract te verlengen.