Telefoon 076-3690174

Wat u moet doen als u ontslag krijgt

Ontslag krijgen is pittig. Ongeacht de reden. Er gaan een miljoen dingen door uw hoofd. Zaak om gefocust te blijven en een blik op de toekomst te werpen. Veelal wenst u zo snel mogelijk weer aan de slag te gaan. Passend werk vinden bij een andere werkgever.

Wat u moet doen als u ontslag krijgt, is afhankelijk van of u het eens bent met uw ontslag of niet.

U bent het eens met uw ontslag

Idealiter wordt een arbeidscontract (uiteindelijk) beëindigd met wederzijds goedvinden. Zulks bijvoorbeeld omdat u het eens bent met de ontslagvergoeding en het door de werkgever betaalde outplacementtraject. U tekent samen met de werkgever een beëindigingsovereenkomst.

In de beëindigingsovereenkomst komt o.a. te staan welke afspraken gemaakt zijn. Ook vermeldt de beëindigingsovereenkomst van wie het initiatief van het ontslag komt (u of de werkgever). U kunt de beëindigingsovereenkomst tot 14 dagen na ondertekening ontbinden. Als de beëindigingsovereenkomst wordt bekrachtigd door de kantonrechter via een pro forma procedure, wordt deze een vaststellingsovereenkomst genoemd.

Na ontslag met wederzijds goedvinden kunt u – indien u voldoet aan de voorwaarden – een WW-uitkering krijgen. Het is aan te raden deze twee weken voor uw laatste werkdag aan te vragen. U kunt direct zelf – of onder begeleiding middels een outplacementtraject – beginnen met het zoeken van passend werk bij een andere werkgever.

U bent het niet eens met uw ontslag

Wanneer beëindiging met wederzijds goedvinden,  een beëindiging van rechtswege of één van de uitzonderingen niet van toepassing zijn, geschiedt ontslag door tussenkomst van het UWV of de kantonrechter.

Het UWV verleent ontslagvergunningen bij ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid. De kantonrechter behandelt verzoeken tot ontbinding van een arbeidsovereenkomst bij ontslag vanwege andere redenen dan bedrijfseconomische of langdurige arbeidsongeschiktheid.

Wanneer u het niet eens bent met uw ontslag, kunt u uw ontslag aanvechten via de kantonrechter.