Telefoon 076-3690174

Arbeidstijdenwet

Regels met betrekking tot aspecten als maximale werktijden, minimale rusttijden, pauzes en oproepdiensten zijn opgenomen in de Arbeidstijdenwet. 

De Arbeidstijdenwet geldt voor werknemers van 18 jaar en ouder. Het maakt in deze niet uit wat de dienstbetrekking is. De arbeidstijdenwet is dus bijvoorbeeld voor stagiairs, uitzendkrachten, medewerkers met een tijdelijk contract en medewerkers met een vast contract van toepassing. Heeft een individu meerdere banen, dan geldt de Arbeidstijdenwet op alle werkzaamheden.

De Arbeidstijdenwet geldt niet voor werknemers die minimaal driemaal het minimumloon verdienen (tenzij er nachtdiensten gedraaid worden of wanneer risicovol werk gedaan wordt), zelfstandigen en vrijwilligers.

Wat staat er allemaal in de Arbeidstijdenwet?

  • Maximaal aantal werkuren per week;
  • Minimale lengte van de rusttijden;
  • Hoelang en wanneer u recht heeft op pauze;
  • Regels omtrent nachtdiensten en oproepdiensten;
  • Werktijden voor jongeren tot 18 jaar (zodat de belasting niet te zwaar wordt en jongeren naar school kunnen blijven gaan);
  • Werken op zondag (niet verplicht, tenzij vooraf met de werkgever afgesproken en nodig voor het werk);
  • Werktijden tijdens zwangerschap en net na de bevalling

Inspectie SZW

De Inspectie SZW controleert of bedrijven de Arbeidstijdenwet naleven.