Telefoon 076-3690174

WW-premiedifferentiatie

Per 1 januari 2020 geldt WW-premiedifferentiatie naar aard van de arbeidsovereenkomst (onbepaalde of bepaalde tijd). Voorheen werd de premiedifferentiatie voor WW-premies bepaald op basis van sectorindeling. 

WW-premie

Voor arbeidscontracten voor onbepaalde tijd (excl. oproepcontracten) die schriftelijk zijn vastgelegd geldt de lage WW-premie van 2,94 procent. Voor arbeidscontracten voor bepaalde tijd geldt de hoge WW-premie van 7,94%. Het verschil bedraagt derhalve 5 procentpunt.

Vast contract aantrekkelijke maken

Het verschil in WW-premie is opgenomen in de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) en maakt het voor werkgevers aantrekkelijk om werknemers een vast contract aan te bieden.

Schriftelijkheidsvereiste

Om aan het schriftelijkheidsvereiste te voldoen, kan bijvoorbeeld een addendum bij de arbeidsovereenkomst worden opgesteld die door zowel de werkgever als de werknemer ondertekend wordt.

Uitzonderingen

In onderstaande gevallen betaalt u altijd de hoge WW-premie van 7,94 procent:

  • Werknemers <21 jaar die max 48 uur per aangiftetijdvlak van 4 weken / 52 uur per aangiftetijdvlak van een kalendermaand verloond worden;
  • Leerlingen uit de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) met wie een praktijkovereenkomst en een arbeidsovereenkomst aangegaan wordt;
  • Betaling van een uitkering op grond van de werknemersverzekeringen (WW, ZW, WIA, WAO, WAZO) als werkgeversbetaling of als eigenrisicodrager