Telefoon 076-3690174

Goed werkgeverschap

In het arbeidsrecht komt het begrip goed werkgeverschap voor. In dit artikel gaan we in op wat goed werkgeverschap betekent.

Artikel 7:611 BW

Artikel 7:611 BW bepaalt dat een werkgever zich als goed werkgever dient te gedragen. Ook de werknemer dient zich als een goed werknemer te gedragen. Goed werkgeverschap verhindert het niet op een acceptabele manier omgaan tussen werkgever en werknemer.

“De werkgever en de werknemer zijn verplicht zich als een goed werkgever en een goed werknemer te gedragen.”

Wat is goed werkgeverschap?

Goed werkgeverschap houdt in dat een werkgever zich als een goed werkgever dient te gedragen. Dit is heel breed, en zo heeft de wetgever het ook bedoeld. In de jurisprudentie vindt telkens verdere invulling van goed werkgeverschap plaats, op basis van de casussen die voorgelegd worden.

Goed werkgeverschap verschilt per situatie. Werknemers kunnen in de ene situatie wel rechten ontlenen aan het normenkader met betrekking tot goed werkgeverschap en in de andere situatie niet.

In de basis zijn zes begrippen relevant voor het bepalen of er sprake is van goed werkgeverschap:

  1. Zorgvuldigheidsbeginsel (o.a. de onderzoeksplicht, hoorplicht en evenredigheid)
  2. Vertrouwensbeginsel (Werkgever dient de verwachtingen waar te maken)
  3. Gelijkheidsbeginsel (alle werknemers gelijk behandelen)
  4. Motivatieplicht bij ingrijpende beslissingen
  5. Geen misbruik van de machtspositie (detournement de pouvoir)
  6. Degelijke verzekeringen voor werknemers voor mitigeren van de risico’s

 

Wanneer speelt goed werkgeverschap?

Goed werkgeverschap is vooral van belang in conflictsituaties waarin de werknemer vindt dat geen sprake is van goed werkgeverschap en veranderingen eist.

Voorbeelden van geen goed werkgeverschap

  • Ontslag op staande voet zonder onderzoek en afdoende informatie
  • Plots stopzetten of wijzigen van een al jaren geldende bonusregeling