Corporate governance, arbeidsrecht & personeelsbeleid.

Onderwerp: HR

De belangrijkste regels met betrekking tot oproepovereenkomsten

Met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is de Wet werk en zakerheid (WWZ) gerepareerd. Dit artikel behandelt de reparaties en de bijbehorende belangrijkste nieuwe regels met betrekking tot oproepovereenkomsten. Wat is een oproepovereenkomst? Een oproepovereenkomst betekent veelal een doorlopende arbeidsovereenkomst met een flexibel aantal uren. Een oproepcontract heeft dus

Lees verder

Wat gebeurt er met vakantiedagen die niet tijdig worden opgenomen?

Een werknemer bouwt vakantiedagen op. Deze vakantiedagen zijn onder te verdelen in wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. Wanneer vakantiedagen niet tijdig opgenomen worden, vervallen de vakantiedagen. Dit artikel behandelt het vervallen van zowel de wettelijke als de bovenwettelijke vakantiedagen. Wettelijke vakantiedagen De wettelijke vakantiedagen worden als volgt berekend: vier keer het

Lees verder

Werktijdverkorting

Wanneer er sprake is van buitengewone omstandigheden waardoor een werkgever minstens 20% minder werk voor werknemers verwacht, kan de werkgever onder voorwaarden werktijdverkorting aanvragen. Bij toekenning van de werktijdverkorting wordt de werknemers een tijdelijke WW-uitkering verstrekt, zodat de werkgever minder loonkosten heeft. Buitengewone omstandigheden In beginsel zijn werkgevers zelf verantwoordelijk

Lees verder